MAGICPHOTOWORLD.COM

Jerusalem 2 > near the Old City

Engelse vlag On the sixtyfirst independence day a group of not less then threethousand walkers arrives in Jerusalem. Their journey started in Auschwitz and ends at the wailing wall, where they celebrate Israels indepencence day.

Nederlandse vlag Op de eenenzestigste onafhankelijkheidsdag komt een groep van maar liefst drieduizend wandelaars in Jeruzalem aan. Hun wandeltocht begon in Auschwitz en eindigt bij de klaagmuur, waar ze de onafhankelijkheid van IsraŽl vieren.