MAGICPHOTOWORLD.COM

Jerusalem 2 > Western (Wailing) Wall

Engelse vlag A boy reads from the Torah, on the day of his bar mitsva.

Nederlandse vlag Een jongen leest voor uit de Torah, op de dag van zijn bar mitswa.